Thì ra anh yêu em nhiều hơn em nghĩ
Thì ra anh yêu em nhiều hơn em nghĩ
Em cảm thấy mệt mỏi! Em mệt với cái đống bài vở chất như núi hàng tuần, hàng ngày của mình. Em chán ngấy với câu 'học bài đi…' của anh. Anh lúc nào cũng vậy, bảo rằng luôn muốn tốt cho em, thế nên quay đi quẩn lại 'em học có mệt không?', 'em ăn chưa? ăn sớm đi xx giờ rồi còn gì.' 'lịch hôm nay của...